Książki, które warto przeczytać

Trening pamięci – Siegfried Lehrl, Katowice, 2000.

Książka

Publikacja zawiera obszerny program przeznaczony do indywidualnej nauki. Autor, jeden z twórców treningu pamięci opartego na metodach MTA (Mentalny Trening Aktywizujący) i DPI (Długofalowy Program Intelektualny), opracował ćwiczenia pomagające w podnoszeniu sprawności umysłowej.

Proponowany zestaw zadań umożliwia ćwiczenie koncentracji, rozwój pamięci krótkotrwałej, kojarzenie informacji. W poradniku znajdują się ponadto objaśnienia teoretyczne dla osób pragnących poszerzyć swoje wiadomości dotyczące funkcjonowania pamięci, zdrowego trybu życia i treningu fizycznego pozytywnie wpływającego na intelekt.

Kurs szybkiego czytania – Jolanta Jamruszkiewicz, Kraków, 2003, 334 s.

Książka

Poradnik ten został napisany dla uczniów, studentów i dorosłych poszukujących skutecznych metod sprzyjających opanowaniu umiejętności szybkiego czytania i przyswajania dużej ilości informacji w krótkim czasie.

Autorka jest zwolenniczką poglądu, że szybkie czytanie – to wysoki stopień zrozumienia tekstu, a podstawę szybkiego czytania stanowi pamięć. Trenując pamięć poprzez różnorodne ćwiczenia, podwyższamy jej operatywność i pojemność. Szybkie czytanie podnosi stopień koncentracji, powoduje podwyższanie poziomu inteligencji intelektualnej, a poprzez przyswajanie nowych słów poszerza się zasób słownictwa.

Książka jest oparta na doświadczeniach autorki w pracy z młodzieżą szkolną, zdobytych na kursach treningu pamięci, koncentracji uwagi i mnemotechniki.

Publikacja składa się z dwóch części. Część teoretyczna zawiera objaśnienia terminologii, opis procesu czytania, strategii uczenia się i technik szybkiego czytania. Ilustrowana wykresami, rysunkami, schematami, tabelami i mapami myśli, nie tylko ułatwia zrozumienie trudnych zagadnień, ale ukazuje przykładowe metody sporządzania rzeczowych i poglądowych notatek. Rozbudowana część praktyczna jest zbiorem różnorodnych ćwiczeń wraz z opisem sposobu ich wykonania oraz testów umożliwiających samokontrolę. Ocena efektywności czytania pozwala ćwiczącemu na samodzielne dokonywanie sprawdzenia nabytych kompetencji.

Dar dysleksji – Ronald D. Davis, Eldon M. Braun, Poznań, 2001, 258 s.

Książka

R. Davis, twórca metody przywracającej orientację, stara się zmienić obiegowe poglądy na temat dysleksji, ukazując ją w innym świetle. Zdaniem autora – funkcje mentalne powodujące dysleksję są darem, naturalną zdolnością, talentem, a nie defektem uczenia się. Omawiając podstawowe cechy, jednakowe dla wszystkich dyslektyków, do których należą: korzystanie z wrodzonej zdolności do przetwarzania i kreowania doznań percepcyjnych, większa wrażliwość na otoczenie, myślenie obrazami, lepsza intuicja, większa przenikliwość, polisensoryczny charakter myślenia i spostrzegania, zdolność realistycznego przeżywania swoich myśli oraz żywa wyobraźnia, zwraca uwagę czytelnika na to, że jeśli nie zostaną one stłumione w procesie edukacji umożliwią osiągnięcie wyższych od przeciętnej wskaźników inteligencji i ujawnienie się ponadprzeciętnych zdolności twórczych.

Davis w swojej pracy obrazowo objaśnia, jak u dyslektyków przebiega proces uczenia się. Opis funkcjonowania mózgu dziecka dyslektycznego pozwala rodzicom i nauczycielom w lepszym stopniu zrozumieć mechanizmy wielu codziennych zachowań tych uczniów.

Autor bazując na własnych doświadczeniach, opracował metodę przywracającą orientację, która pozwala uczniowi pokonać trudności, jakie sprawia dysleksja. Opisana w książce metoda dostarcza dziecku poczucia stabilizacji i punktu odniesienia w skupianiu uwagi. Pomaga zapobiegać rozproszeniu uwagi (dezorientacji) w kontakcie z symbolem podczas czytania, pisania i liczenia. R. Davis szczegółowo prezentuje poszczególne fazy swojej metody, ilustrując je zdjęciami. Zachęca również nauczycieli do jej wykorzystania po uprzednim treningu z inną osobą dorosłą.

Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. – Howard Gardner, Poznań, 2002, 352 s.

Książka

Książka ta ukazuje, jak nowatorski sposób badania inteligencji przyczynia się do odkrywania prawdziwych zdolności jednostki. Analiza inteligencji dokonana przez Howarda Gardnera, psychologa i profesora neurologii, wychodzi daleko poza tradycyjne językowo – logiczne narzędzia. Gardner wyróżnia siedem typów inteligencji: językową, logiczno – matematyczną, przestrzenną, muzyczna, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersolalną. W „Inteligencjach wielorakich” ukazuje edukacyjne konsekwencje swojej teorii, przedstawiając propozycje programów oświatowych, obejmujących cały zakres nauczania: od przedszkola po szkołę średnią. Dzięki temu publikacja jest przydatna dla wychowawców, nauczycieli i rodziców.