STRZELECTWO

Strzelectwo jest to ogół aktywności związanej z użyciem broni palnej lub broni pneumatycznej, zarówno bojowym, jak i sportowym, myśliwskim oraz rekreacyjnym. Czasem termin ten jest używany w odniesieniu do użycia innych typów broni zdolnych do miotania pocisków, zwłaszcza łuku i kuszy, choć w tym przypadku bardziej odpowiednie jest stosowanie terminu łucznictwo. Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do tarczy lub celów ruchomych. Strzelectwo zalicza się do dyscyplin olimpijskich od 1896 roku. Renata Mauer oraz Józef Zapędzki zdobyli właśnie w tej dyscyplinie cztery złote medale olimpijskie. Regulacją zasad w strzelectwie zajmuje się Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego (ISSF), w Polsce jest to Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W skład sportu strzeleckiego wchodzą: strzelectwo sportowe, strzelectwo długodystansowe, strzelectwo westernowe, strzelectwo czarnoprochowe i historyczne, strzelectwo kurkowe oraz strzelectwo dynamiczne.