Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Budżet Obywatelski na rok 2019

W okresie od 22 maja do 15 czerwca br. do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynęły 3 formularze zgłoszeniowe propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na 2019 rok. W związku z niespełnieniem wymogów merytorycznych Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego odrzucił jeden projekt zadania. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50.000,00 zł.
Przesłanki formalne i merytoryczne spełniły 2 projekty zadań, które uchwałą Gminnego Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Dukli:

1) Zakup ławek betonowo - drewnianych

Opis zadania:
Wnioskodawca projektu zadania wskazuje, iż na terenie Dukli znajduje się zbyt mała ilość ławek lub siedzisk przeznaczonych do odpoczynku. Są one potrzebne zarówno dla osób starszych, rodziców z dziećmi jak też turystów odwiedzających nasz region. Realizacja zadania pozwoli ponadto na poprawę zarówno estetyki jak i ładu przestrzennego Dukli.

2) Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Kopernika po lewej stronie drogi gminnej

Opis zadania:
Wnioskodawca projektu zadania proponuje wymianę starych płytek chodnikowych na kostkę o grubości 6 cm i położenie nowej kostki chodnikowej, wymianę krawężników, obrzeży, budowę 2 zjazdów o szerokości 6 m każdy z kostki chodnikowej o grubości 8 cm na odcinku 120m x 1,5 m. Wniosek przewiduje, iż projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Kopernika oraz poprawi estetykę tej ulicy.

Głosowanie nad zadaniami potrwa od 9 do 31 lipca br. do godz. 15:00. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Dukla, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia oraz posiadają zameldowanie na terenie miasta Dukla.

Karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej www.dukla.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz pok. 209. Wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Dukli z dopiskiem „Budżet obywatelski” . W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 10 sierpnia 2018

Pobierz kartę do głosowania

 

Zarządzenie nr 75/18 Burmistrza Dukli z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2019 wraz z formularzami

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2019 wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję w formacie .pdf

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2019 wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję w formacie .docx

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.