25 listopada 2012 r.

Wygrać z dysleksją

dysleksjaDysleksja jest tematem wielu dyskusji prowadzonych nie tylko w szkołach czy ośrodkach akademickich, ale także w mediach. Wiemy o niej coraz więcej, jednak wiedza ta ciągle nie jest wystarczająca.

W Polsce najbardziej uznanym autorytetem w dziedzinie dysleksji jest prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz –założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Z jej inicjatywy rozpropagowano w naszym kraju obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Nasza szkoła należy do tych placówek, którym bliska jest idea szerzenia wiedzy o dysleksji i podejmowania działań zmierzających do wczesnego diagnozowania tego zaburzenia i realizowania pomocy terapeutycznej.

W ramach ETŚD obchodzonego w dniach od 15 do 21 października zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbyły się badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji i percepcji słuchowej, prelekcje, konkursy, lekcje ortografii z języka polskiego i języków obcych, na których nauczyciele starali się przybliżyć dzieciom takie formy pracy, by nauka była nie tylko niezbyt miłym obowiązkiem, ale i przyjemnością. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do lepszego zrozumienia problemów osób z dysleksją, a także pomogą im w pokonywaniu trudności w szkole i w życiu codziennym.