Baner

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Godziny pracy

Uczniowie Gimnazjum korzystają ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej. Książki skatalogowane są w następujących działach:

 • Lektury
 • Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • Poezja
 • Dramat
 • Literatura dla dorosłych
 • Literatura popularnonaukowa z zakresu: matematyki, chemii, biologii, przyrody, sztuki, sportu, językoznawstwa, nauki o języku
 • Literatura pedagogiczna
 • Zbiory specjalne
 • Podręczniki


Regulamin biblioteki

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 • Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 • Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 • Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 • Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 • Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 • Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 • W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.